Strategi

Planerad eller improviserad kommunikation


Vilken strategi har du som grund i din kontakt med dina målgrupper?

Att kunna improvisera i oväntade situationer är en egenskap som är guld värd: en snabbtänkt dribbling på fotbollsplanen, en omkörning på Monza, en snävt rundad port i backarna i Lake Placid.

Men det är inte första gången dribblingen, omkörningen eller svängen görs. Den ingår i en noggrann plan för att kunna användas på ren instinkt när det väl gäller.

Ibland hamnar vi i situationer där vi måste reagera och snabbt bemöta det som sker. Har du i grunden en plan, en strategi så klarar du de situationerna mycket bättre.

Allt vi gör kommunicerar någonting – alltid.

Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan planerad och improviserad kommunikation. Istället mår de som allra bäst när de får gå hand i hand.


Jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag.

Ingemar Stenmark

Så: improviserad kommunikation – absolut! Men för att få den att verkligen funka i vårt ständiga kommunikationsflöde behövs genomtänkta strategier och medvetna val som den vilar på.

Taloj Kommunikation sparrar dig att hitta kärnan och öka medvetenheten i det du och din verksamhet dagligen kommunicerar med dina kunder.