Hur hörs du?


Vill du ha hjälp med att lägga upp en strategi för din kommunikation, skapa innehåll i dina digitala kanaler eller få rådgivning kring hur du bygger ditt varumärke?

Kanske behöver du en specialist för kortare eller längre interimsuppdrag?

Fokusera på din verksamhet och låt Taloj Kommunikation se till att just dina budskap hörs.

Vilken ton vill du sätta?

Referensmaterial


Kommunikationsplanering / -strategi, copy / pressrelease, webb och sociala mediekanaler i forskningsprojektet EDIS för LFV.


Transportforum 2020: LFVs Koncernkommunikations representant på plats med ansvar för sociala mediekanaler.


Reportage för LFVs tidning Position.


Artikel för LFV om frikopplad flygledning.


Strategi, manusbearbetning och produktion av kampanj för medborgardialog om stadsutvecklingsprojekt för White arkitekter. Foto: Anders Bobert.


https://whitearkitekter.com/se/nyheter/agora_invigt/
Artikel skriven i samband med invigningen av Agora i Linköping.


Tryckt säljmaterial / expo till Mabro Fastigheter för White arkitekter – idéskiss, copy, grafisk formgivning och produktion. Fotounderlag: Hejdlösa bilder och Donna Rasmussen. Se materialet i sin helhet på Mabros webbplats: Prospekt Armaturen.


Produktionsplanering, manusbearbetning och intervjuer till film om Ekoladan för White arkitekter. Foto: Alejandro Gonzalez Castilla.


Onlinestrategi för Akademiska Hus

Ingick i projektgrupp som i samarbete med Stendahls arbetade fram en ny strategi för hur Akademiska Hus bör närvara i digitala kanaler. Genom workshops, kundundersökningar, besöksstudier, dialogmöten, etc. formulerades ett syfte och mål, samt strategier för att nå dit.